STIMULERING DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE (SDE+)

STIMULERING DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE (SDE+)

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Doel van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie, oftwel de SDE+ subsidie, is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen in Nederland. Deze subsidie wordt verstrekt voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas.

Doelgroep

Bedrijven en (non-profit) instellingen.

Omvang subsidie SDE+

De subsidie compenseert (geheel of gedeeltelijk) gedurende een beperkte looptijd het verschil tussen de kostprijs en de (lagere) marktprijs van de geproduceerde energie.

Looptijd is daarbij 15 jaar, 12 jaar of 8 jaar, en wordt bepaald door het type installatie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar installaties die energie winnen uit: Biomassa, Geothermie, Water, Wind, Wind op Zee, Zon.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Toekenning geschiedt op first come first serve basis, mits de aanvraag aan alle gestelde eisen voldoet. Daarbij wordt een gefaseerde aanpak gehanteerd: aanvragen voor installaties met een hogere kostprijs van de geproduceerde energie kunnen pas in een latere fase ingediend worden.

Interesse in deze subsidie?