STIMULERING DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE (SDE+)

STIMULERING DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE (SDE+)

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Doel van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen in Nederland. Subsidie wordt verstrekt voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas.

Doelgroep

Bedrijven en (non-profit) instellingen.

Omvang subsidie

De subsidie compenseert (geheel of gedeeltelijk) gedurende een beperkte looptijd het verschil tussen de kostprijs en de (lagere) marktprijs van de geproduceerde energie.

Looptijd is daarbij 15 jaar, 12 jaar of 8 jaar, en wordt bepaald door het type installatie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar installaties die energie winnen uit: Biomassa, Geothermie, Water, Wind, Wind op Zee, Zon.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Toekenning geschiedt op first come first serve basis, mits de aanvraag aan alle gestelde eisen voldoet. Daarbij wordt een gefaseerde aanpak gehanteerd: aanvragen voor installaties met een hogere kostprijs van de geproduceerde energie kunnen pas in een latere fase ingediend worden.

Terug
Interesse in deze subsidie?