Innovatiebox

Als uw bedrijf vernieuwende producten, productieprocessen of programmatuur heeft ontwikkeld en daarvoor ook tijdens de R&D fase een of meerdere WBSO-verklaringen hebt ontvangen, dan heeft u mogelijk toegang tot de Innovatiebox. Met de innovatiebox kunt u korting krijgen op Vennootschapsbelasting.

Via de innovatiebox worden winsten die voortvloeien uit WBSO-innovatieprojecten tegen een lager Vennootschapsbelastingtarief belast. Voldoet uw bedrijf aan alle voorwaarden dan worden deze winsten niet tegen het reguliere tarief van 15 of 25 procent belast, maar tegen maximaal 9 procent Vennootschapsbelasting (2021).

Deze fiscale regeling is mogelijk zelfs met terugwerkende kracht toe te passen voor jaren waarin de aanslag Vennootschapsbelasting nog niet definitief is vastgesteld.

TechNet kan u hierbij ondersteunen. Neem vrijblijvend contact op.

Veel bedrijven laten subsidiekansen liggen door geen gebruik te maken van de honderden verschillende regelingen die er speciaal voor hen zijn.

Vrijblijvende subsidiescan