Subsidieadviseur: TechNet

Business development en subsidiebedrijf

Achtergrond

TechNet B.V. is in 1989 opgericht als onafhankelijk Business Development en Subsidiebedrijf, voortgesproten uit de TU/e Eindhoven in het kader van innovatie, kennisoverdracht en nieuw ondernemen.

Door een jarenlange actieve ervaring met regionale, nationale en Europese stimulerings- en financieringsprogramma’s is een grondige kennis en kunde opgebouwd met technisch innovatie regelingen, projecten en samenwerkingsverbanden.

TechNet onderscheidt zich door het zelf actief initiëren, inbrengen en begeleiden van projecten gedurende het gehele traject van het vormen van clusters, het opstellen van de aanvraag, tussen- en eindrapportages en het begeleiden bij eventuele controles door subsidieverstrekkers of fiscus.

Specialiteit

Onze specialiteit ligt op het terrein van met name technisch onderzoek en ontwikkeling, haalbaarheid, investeringen, het vormen van (inter)nationale en regionale samenwerkingsverbanden etc.

TechNet is actueel op de hoogte van genoemde programma’s en we hebben ook, vaak pro-actief en in de rol van penvoerder, op alle programma’s aantoonbaar resultaat behaald.

Aanpak

Onze aanpak omvat meer dan subsidie alleen. Door reeds in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de opzet van een project kan sturing worden gegeven, zodanig dat een optimale uitvoeringsvorm wordt gekozen die het succes van een subsidieaanvraag vergroot.

Netwerk

TechNet beschikt over een zeer groot en gespreid industrieel (MKB) netwerk van hoogtechnologische bedrijven, waarvan zich er meer dan 250 in Zuid-Nederland bevinden.

Op dit netwerk kunnen we een beroep doen bij nieuwe projecten en multidisciplinaire samenwerkingsvormen. Door deelname van een MKB bedrijf aan een ontwikkelingsproject komen (MKB) subsidies binnen het bereik van niet-MKB bedrijven.

Tevens kan hierdoor invulling worden gegeven aan een eventuele vraag naar bijvoorbeeld specifieke kennis en capaciteiten voor een project.

In verschillende regio’s van Nederland bestaan lokaal geldende ondersteuningsmaatregelen. Door bijvoorbeeld de ontwikkeling samen met een afnemer te realiseren kunnen ook zij profiteren van subsidies.

Ervaring

Alle adviseurs hebben minimaal 10 jaar relevante (vooral technisch, maar ook fiscaal-economisch / bedrijfskundige) hands-on ervaring.

Werkwijze

Succesvolle subsidieprojecten vinden hun basis in een continue tweeweg communicatie met de directie en de R&D afdeling van uw bedrijf. Dit verhoogt de subsidie alertheid van uw organisatie en maakt het ons mogelijk tijdig in te spelen op (toekomstige) ontwikkelingen.

TechNet streeft ernaar de benodigde inspanningen van het bedrijf te minimaliseren door zoveel mogelijk zelf de aanvraag met projectplan op te stellen.

Begeleiding bij het opzetten van uw administratie en documentatie / verslaglegging van het project voorkomt problemen bij de verantwoording.

Met de verzorging van (eventuele) voortgangsrapportages en bijbehorende voorschotten alsmede de einddeclaratie inclusief een inhoudelijke rapportage wordt de uitbetaling van toegekende subsidies zeker gesteld.

Gebruik onze vrijblijvende subsidiescan!