Innovatiesubsidie

De overheid beschouwt het stimuleren van innovatie als een prioriteit en heeft dan ook een veelheid aan innovatiesubsidies en fiscale regelingen in het leven geroepen.

Voor al die regelingen gelden echter wel specifieke voorwaarden en criteria waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen.

Dit maakt het voor de meeste ondernemingen een ingewikkeld en vooral onoverzichtelijk geheel. Men heeft ook niet de tijd om te verdiepen in de verschillende innovatiesubsidies.

TechNet heeft al 30 jaar actieve ervaring met regionale, nationale en Europese stimulerings- en financieringsprogramma’s en heeft een grondige kennis en kunde opgebouwd met technisch innovatie regelingen, projecten en samenwerkingsverbanden. Wij kunnen u helpen met het adviseren van een innovatiesubsidie.

Laat ons daarom een subsidiescan doen teneinde daarmee de mogelijkheden voor uw onderneming in kaart te brengen.

 Onderzoek, ontwikkelen en innoveren

Vrijblijvende subsidiescan

Interesse in een subsidie?