AFDRACHTVERMINDERING S&O (WBSO)

AFDRACHTVERMINDERING S&O (WBSO)

11 januari 2019

Doel van de regeling

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) wordt gecompenseerd middels een vermindering van de afdracht Loonheffingen.

Er zijn twee soorten projecten waarvoor u WBSO kunt aanvragen, namelijk:

-Ontwikkelprojecten, hieronder valt de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur;

-Technisch wetenschappelijk onderzoek, hieronder valt verklarend onderzoek dat technisch van aard is.

Technische nieuwheid is daarbij essentieel en heeft betrekking op de activiteiten die uw bedrijf zelf uitvoert en die technisch nieuw zijn voor uw bedrijf. De activiteiten moeten verder gaan dan het enkel toepassen van bestaande kennis of technieken. Er moeten voor u technische risico’s en onzekerheden aanwezig zijn. Het is daarbij niet zeker dat de activiteiten ook zullen leiden tot het gewenste projectresultaat.

Doelgroep

Ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de Inkomsten- of Vennootschapsbelasting in Nederland.

Omvang subsidie

De WBSO-vermindering wordt berekend over de S&O-grondslag zijnde het totaal aan S&O-loonkosten plus de overige S&O-kosten en S&O-uitgaven. De S&O-loonkosten worden aangevraagd op basis van uren maal een gemiddeld uurloon. De overige S&O-kosten en uitgaven kunnen worden aangevraagd op basis van een schatting of op basis van een forfait. Het forfait bedraagt € 10 voor de eerste 1.800 S&O-uren en € 4 voor de overige uren.

De WBSO bedraagt in 2022:

-32% van de eerste € 350.000 van de S&O-grondslag (voor starters geldt een verhoogd tarief van 40% voor deze eerste schijf) en;

-16% van de resterende S&O-grondslag.

Voor zelfstandigen biedt de WBSO een aftrek op de winst van €13.360 (als verhoging van de zelfstandigenaftrek) als zij in een kalenderjaar tenminste 500 uren besteden aan S&O. Voor starters bedraagt de aftrek €20.044.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Aanvragen moeten worden ingediend minimaal 1 dag voor de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Een aanvraag betreft altijd het resterende deel van het jaar t/m december.

Interesse in deze subsidie?