WBSO regeling (ook voor ICT)

WBSO regeling (ook voor ICT)

8 februari 2019

Doel van de regeling

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) wordt gecompenseerd middels een vermindering van de afdracht Loonheffingen. 

Ook voor ICT projecten kunt u WBSO aanvragen, namelijk voor de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur. 

Als voorwaarde geldt dat sprake moet zijn van een nieuw informatietechnologisch principe in de programmatuur. Het op technisch nieuwe wijze laten samenwerken of integreren van programmatuurcomponenten kunnen ook in aanmerking komen. De programmatuurcomponenten moeten dan wel hoofdzakelijk zelf zijn ontwikkeld.

Tevens moet de te ontwikkelen oplossing worden vastgelegd in een formele programmeertaal. 

Doelgroep

Ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de Inkomsten- of Vennootschapsbelasting in Nederland. 

Omvang subsidie

De WBSO-vermindering wordt berekend over de S&O-grondslag zijnde het totaal aan S&O-loonkosten plus de overige S&O-kosten en S&O-uitgaven. De S&O-loonkosten worden aangevraagd op basis van uren maal een gemiddeld uurloon. De overige S&O-kosten en uitgaven kunnen worden aangevraagd op basis van een schatting of op basis van een forfait. Het forfait bedraagt € 10 voor de eerste 1.800 S&O-uren en € 4 voor de overige uren.

 De WBSO bedraagt in 2022:

  • 32% van de eerste € 350.000 van de S&O-grondslag (voor starters geldt een verhoogd tarief van 40% voor deze eerste schijf) en;
  • 16% van de resterende S&O-grondslag. 

Voor zelfstandigen biedt de WBSO een aftrek op de winst van €13.360 (als verhoging van de zelfstandigenaftrek) als zij in een kalenderjaar tenminste 500 uren besteden aan S&O. Voor starters bedraagt de aftrek €20.044. 

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Aanvragen moeten worden ingediend uiterlijk op de laatste dag van de maand voor de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Een aanvraag betreft altijd de resterende maanden van het kalenderjaar t/m december.

Interesse in deze subsidie?