DEMONSTRATIEPROJECTEN, HAALBAARHEIDSSTUDIES EN INVESTERINGS- VOORBEREIDINGSSTUDIES (DHI)

DEMONSTRATIEPROJECTEN, HAALBAARHEIDSSTUDIES EN INVESTERINGS- VOORBEREIDINGSSTUDIES (DHI)

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Het doel van de Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investerings­voorbereidings­studies (DHI) is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Dit door in een vroege fase te onderzoeken of er behoefte bestaat aan een bepaald exportproduct en/of een export/investeringstransactie haalbaar is.  

Doelgroep

De DHI-regeling is primair gericht op Nederlandse MKB-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten en ontwikkelingslanden. 

Omvang subsidie

Subsidie kan worden verleend voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoor­bereidingsstudies. Projecten moeten betrekking hebben op activiteiten in niet meer dan één land, tenzij het effectiever of doelmatiger is dat projecten zich richten op meerdere landen. De subsidiabele kosten van een project moeten minimaal € 50.000 bedragen. 

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele projectkosten per project tot een maximum van: €200.000 voor demonstratieprojecten; €100.000 voor haalbaarheidsstudies; en €100.000 voor investeringsvoor­bereidingsstudies. 

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Aanvragen zijn mogelijk met ingang van 15 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Interesse in deze subsidie?