INTERREG VA VLAANDEREN-NEDERLAND

INTERREG VA VLAANDEREN-NEDERLAND

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Het doel van het programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland, medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), is het realiseren van een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Vlaams-Nederlandse grensregio door middel van op uitvoering gerichte grensoverschrijdende initiatieven.

Doelgroep

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen gevestigd in:

-De Belgische provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper);

-De Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Projecten moeten betrekking hebben op de volgende thema's:

-nnovatie;

-Energie;

-Milieu;

-Arbeidsmarkt.

Omvang subsidie

Het subsidiebedrag is 50% van het totaal aan subsidiabele kosten.  Soms is aanvullende subsidiering mogelijk vanuit provincies of rijksoverheid. Projecten hebben veelal een omvang vanaf € 800.000 en een maximum van € 3.500.000.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Deze subsidie kan een maal per jaar aangevraagd worden, waarbij de aanvraag diverse stadia kent.  Binnen het huidige budget zal deze regeling naar waarschijnlijkheid niet meer worden opgesteld.  Een opvolger van deze regeling wordt verwacht vanaf ca. 2020.

Interesse in deze subsidie?