SRE STIMULERINGSFONDS

SRE STIMULERINGSFONDS

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Subsidie wordt verstrekt aan ondernemers voor het uitvoeren van een samenwerkingsproject zoals bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype.

Binnen de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen ‘aanjaagprojecten’ (studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots) en ‘uitvoeringsprojecten’.

Doelgroep

In aanmerking komen samenwerkingsverbanden van minimaal twee partners, zijnde MKB ondernemers met maximaal 100 werknemers en gevestigd in de regio Eindhoven: het gehele MRE-gebied van de 21 deelnemende gemeenten. Dit zijn Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Omvang subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt

-voor aanjaagprojecten: maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000;

-voor uitvoeringsprojecten: maximaal 15% van de subsidiabele kosten.

Maximaal de helft van de te maken kosten mogen eigen uren bedragen. Er moet dus minimaal 50% aan out of pocket kosten gemaakt worden.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Aanvragen worden gerangschikt; dit betekent dat alleen de beste projecten subsidie krijgen.

Interesse in deze subsidie?