OPERATIONEEL PROGRAMMA ZUID-NEDERLAND (OPZ) 'KOOLSTOFARME ECONOMIE'

OPERATIONEEL PROGRAMMA ZUID-NEDERLAND (OPZ) 'KOOLSTOFARME ECONOMIE'

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Het operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Het doel van dit programma is het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie.

De doelstelling van het onderdeel ‘Koolstofarme economie’ is het stimuleren van innovatie gekoppeld aan de slimme uitrol van koolstofarme technologieën en instrumenten gericht op de bebouwde omgeving.

Het project moet gericht zijn op het testen, demonstreren of de eerste toepassing van een koolstofarme technologie in de gebouwde omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan energiebesparende oplossingen en de implementatie van nieuwe energievormen zoals zonne-energie, windenergie of getijdenenergie.

Doelgroep

Natuurlijke personen of rechtspersonen of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen. De aanvrager of deelnemers moeten gevestigd zijn in Noord-Brabant, Limburg of Zeeland.

Omvang subsidie

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Er is nog geen nieuwe tenderdatum bekend gemaakt..

Interesse in deze subsidie?