OPERATIONEEL PROGRAMMA ZUID-NEDERLAND (OPZ)

OPERATIONEEL PROGRAMMA ZUID-NEDERLAND (OPZ)

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Het operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Het doel van dit programma is het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de noodzakelijke versnelling van maatschappelijke transities op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid.

 

Doelgroep

Individuele MKB-ondernemingen en samenwerkingsverbanden van één of meer ondernemingen of kennisinstellingen waarvan minimaal één MKB-onderneming. De deelnemers moeten gevestigd zijn in Noord-Brabant, Limburg of Zeeland.

Omvang subsidie

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000 voor individuele projecten.

Voor samenwerkingsverbanden geldt een percentage van 35% van de projectkosten tot een maximum van € 1.000.000. Bij een samenwerkingsverband moeten de projectkosten minimaal € 1.000.000 bedragen aangezien de subsidie niet wordt verstrekt indien de subsidie minder dan € 350.000 bedraagt.

Specifiek gaat het om projecten die gericht zijn op:

energie:

- een duurzaam en smart lokaal/regionaal energiesysteem,

- duurzame energieopwekking met opslag, conversie en slimme uitwisseling met het net.

klimaat:

- waterveiligheid en overlast stedelijk gebied,

- watertekort en droogte landelijk gebied.

grondstoffen:

- de circulaire maakindustrie en gebruikscyclus met een focus op materialen/grondstoffen en bouwmethoden en smart industry,

- de circulaire bouwsector met een focus op materialen/grondstoffen en bouwmethoden.

landbouw & voeding:

- de duurzame verwaarding van reststromen,

- technologieontwikkeling en opschaling voedselverwerkingsindustrie in het kader van de eiwittransitie,

- smart farming en precisielandbouw.

gezondheid:

- preventie,

- behandelmethoden en technieken voor gepersonaliseerde zorg.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

De eerste openstelling voor OPZUID 2021-2027 wordt verwacht in september 2022.

Interesse in deze subsidie?