OPERATIONEEL PROGRAMMA OOST-NEDERLAND ‘GROTE R&D PROJECTEN’

OPERATIONEEL PROGRAMMA OOST-NEDERLAND ‘GROTE R&D PROJECTEN’

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Het Operationeel Programma Oost-Nederland (OPOost) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Gelderland en Overijssel. Het doel van dit programma is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten.

Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Geen van de partijen mag meer dan 70% van de kosten maken.

Projecten kunnen gericht zijn op algemene innovatie of koolstofarme innovatie.

De activiteiten moeten passen binnen een van de sectoren:

-Agrofood;

-Health;

-High Tech Systemen & Materialen;

-Energie & milieutechnologie inclusief biobased.

Doelgroep

Twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties waarvan minimaal één MKB-onderneming die ook tenminste 30% van de kosten maakt en betaalt. De deelnemers moeten gevestigd zijn in Gelderland of Overijssel.

Omvang subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2.000.000. De projectkosten moeten minimaal € 850.000 bedragen aangezien de subsidie niet wordt verstrekt indien de subsidie minder dan € 350.000 bedraagt.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Elk jaar worden nieuwe tenderdata aangekondigd. De subsidie wordt verdeeld volgens het ‘first come first serve’ principe. Dit betekent dat de subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Interesse in deze subsidie?