MKB INNOVATIESTIMULERING TOPSECTOREN (MIT) SAMENWERKING ZUID-NEDERLAND

MKB INNOVATIESTIMULERING TOPSECTOREN (MIT) SAMENWERKING ZUID-NEDERLAND

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Doel van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren is het versterken van de betrokkenheid van het MKB bij de topsectoren in de regio Zuid-Nederland.

Subsidie wordt verstrekt aan MKB-ondernemingen voor het uitvoeren van een samenwerkingsproject.  Een samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan). Het samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid bestaat uit twee of meer niet in een groep verbonden MKB-ondernemingen.

Elke individuele deelnemer aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten voor zijn rekening.

Doelgroep

MKB-ondernemingen gevestigd in Noord-Brabant, Limburg of Zeeland.

Omvang subsidie

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000.

Het subsidiebedrag per deelnemer aan het samenwerkingsverband bedraagt minimaal

€ 25.000 en maximaal € 100.000, in geval het totale subsidiebedrag maximaal € 200.000 betreft. Indien het totale subsidiebedrag meer dan € 200.000 bedraagt, wordt ten hoogste € 175.000 aan subsidie per deelnemer verstrekt.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Aanvragen in het kader van de R&D-samenwerkingsprojecten worden gerangschikt. Dit betekent dat alleen de beste projecten subsidie krijgen. De regeling gaat open op 1 juni 2022 en sluit op 13 september 2022.

Interesse in deze subsidie?