MKB INNOVATIESTIMULERING TOPSECTOREN (MIT) HAALBAARHEID ZUID-NEDERLAND

MKB INNOVATIESTIMULERING TOPSECTOREN (MIT) HAALBAARHEID ZUID-NEDERLAND

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Doel van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren is het versterken van de betrokkenheid van het MKB bij de topsectoren in de regio Zuid-Nederland.

Subsidie wordt verstrekt aan MKB-ondernemingen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie.  

Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Bij een haalbaarheidsstudie moet gedacht worden aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie  van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse.

Doelgroep

Individuele MKB-ondernemingen gevestigd in Noord-Brabant, Limburg of Zeeland.

Omvang subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000 per haalbaarheidsproject.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Voor haalbaarheidsprojecten geldt het principe ‘first come, first serve’. De regeling gaat vermoedelijk in april 2023 weer open. Verwacht wordt dat de eerste dag het budget overschreven zal worden. Snel indienen is dus noodzakelijk.

Interesse in deze subsidie?