MKB INNOVATIESTIMULERING TOPSECTOREN (MIT)

MKB INNOVATIESTIMULERING TOPSECTOREN (MIT)

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Doel van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren is het versterken van de betrokkenheid van het MKB bij de topsectoren in Nederland.

De MIT regeling ondersteunt MKB-ondernemingen bij innovatieve projecten. Binnen de regeling zijn er een aantal instrumenten.

Enerzijds betreft dit haalbaarheidsprojecten. Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Bij een haalbaarheidsstudie moet gedacht worden aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie  van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse.

Anderzijds betreft dit samenwerkingsprojecten. Subsidie wordt verstrekt aan MKB-ondernemingen voor het uitvoeren van een samenwerkingsproject.  Een samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) dat wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid bestaande uit twee of meer niet in een groep verbonden MKB-ondernemingen.

Doelgroep

MKB-ondernemingen.

Omvang subsidie

Voor haalbaarheidsprojecten bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000 per haalbaarheidsproject.

Voor samenwerkingsprojecten bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Voor haalbaarheidsprojecten geldt het principe ‘first come, first serve’ .

Aanvragen in het kader van de R&D-samenwerkingsprojecten worden gerangschikt. Dit betekent dat alleen de beste projecten subsidie krijgen.

Interesse in deze subsidie?