MILIEU INVESTERINGSAFTREK (MIA) EN WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING MILIEU-INVESTERINGEN (VAMIL)

MILIEU INVESTERINGSAFTREK (MIA) EN WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING MILIEU-INVESTERINGEN (VAMIL)

4 oktober 2018

Doel van de regeling

De Milieu Investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn fiscale stimuleringsmaatregelen, waarmee de Nederlandse overheid investeringen wil stimuleren in machines, apparaten en andere bedrijfsmiddelen die milieu- en welzijnsvriendelijk zijn.

In aanmerking komen nieuwe bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen op de Milieulijst voor dat betreffende jaar.

Doelgroep

Ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de Inkomsten- of Vennootschapsbelasting in Nederland.

Omvang subsidie

Met de MIA kan een percentage (maximaal 36% in 2021) van de investeringskosten van de fiscale winst afgetrokken worden, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Voor 2022 zullen deze percentages worden verhoogd tot maximaal 45%. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de categorie waarin de investering valt.

Met de Vamil kan de investering willekeurig worden afgeschreven.

Afhankelijk van de categorie waarin de investering valt, kan gebruik gemaakt worden van  MIA en Vamil, of alleen MIA of alleen Vamil.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Aanvragen moeten worden ingediend binnen 3 maanden na het aangaan van verplichtingen.

 

Interesse in deze subsidie?