INTERREG VI VLAANDEREN-NEDERLAND

INTERREG VI VLAANDEREN-NEDERLAND

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Het doel van het programma Interreg VI Vlaanderen-Nederland, medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), is het realiseren van een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Vlaams-Nederlandse grensregio door middel van op uitvoering gerichte grensoverschrijdende initiatieven.

Doelgroep

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen gevestigd in:

-De Belgische provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper);

-De Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Projecten moeten betrekking hebben op de volgende thema's:

-Innovatie;

-Energie;

-Milieu;

-Arbeidsmarkt.

Omvang subsidie

Het subsidiebedrag is 50% van het totaal aan subsidiabele kosten.  Soms is aanvullende subsidiering mogelijk vanuit provincies of rijksoverheid. Projecten hebben veelal een omvang vanaf € 800.000 en een maximum van € 3.500.000.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Deze subsidie kent 1 oproep per jaar, waarbij de aanvraag diverse stadia kent. De eerstvolgende oproep zal vermoedelijk begin 2023 plaatsvinden.

Interesse in deze subsidie?