INNOVATIEKREDIET

INNOVATIEKREDIET

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Het doel van de regeling innovatiekrediet is bijdragen aan een duurzame groei van de Nederlandse economie door het versterken van de innovatiekracht. 

Ondernemers kunnen een krediet krijgen voor risicovolle technische en klinische ontwikkelingsprojecten, waarin voor Nederland nieuwe producten, processen of diensten worden ontwikkeld, die een zeer goed marktperspectief hebben.

Projecten moeten technisch innovatief en uitdagend zijn en de technische haalbaarheid moet in voldoende mate zijn aangetoond met eerder onderzoek. 

Belangrijk is dat bij de aanvraag duidelijk is hoe de overige financiering ingevuld wordt. De minimale projectkosten moeten € 150.000 bedragen.

Na afloop dient het krediet en de hierop berekende rente terugbetaald te worden. De rente bedraagt voor technische ontwikkelingsprojecten gewoonlijk 7% en voor klinische ontwikkelingsprojecten 10%. Als het project in technische zin mislukt dan kan er kwijtschelding gevraagd worden.

Doelgroep

Startende en gevestigde ondernemingen.

Omvang subsidie

De hoogte van het krediet is afhankelijk van de omvang van de onderneming en of er sprake is van samenwerking met een kennisinstelling of een andere onderneming. Het percentage loopt uiteen van maximaal 25% tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten. 

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Aanvragen kunnen tot het einde van het kalenderjaar worden ingediend mits er voldoende budget is.

Interesse in deze subsidie?