INNOVATIEBOX

INNOVATIEBOX

4 oktober 2018

Doel van de regeling

De innovatiebox in de Vennootschapsbelasting heeft ten doel innovatie te bevorderen middels een effectief lager tarief over winsten die voortvloeien uit eigen WBSO werkzaamheden.

Doelgroep

Ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de Vennootschapsbelasting in Nederland en die beschikken over één of meerdere WBSO verklaringen.

Omvang subsidie

De omvang van het voordeel is afhankelijk van de belastbare winst van uw onderneming.

Indien u gebruik wilt maken van de innovatiebox kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden:

Het reguliere regime en een vereenvoudigd forfait.

Reguliere regime innovatiebox

Indien u als ondernemer gebruik maakt van deze mogelijkheid dan kunt u winsten die voortvloeien uit de eigen ontwikkeling toerekenen aan de innovatiebox, waarmee deze winsten worden belast tegen een effectief tarief van 7% in plaats van de gebruikelijke 19% of 24,3% Vennootschapsbelasting (2019).

Het verlaagde tarief geldt over de behaalde winsten. Oftewel de opbrengsten die u met die activa hebt behaald komen pas in de innovatiebox als ze uitkomen boven de totale voortbrengingskosten van die activa.

Er zijn verschillende methoden om de hoogte van de kwalificerende opbrengsten en voortbrengingskosten te berekenen. Dit resulteert in een percentage van de winst dat mag worden geplaatst in de innovatiebox. Dit exacte toe te rekenen percentage (doorgaans tussen de 20% en 50%) wordt in samenspraak met de Belastingdienst vastgelegd in een ruling die geldt voor een periode van doorgaans 4 tot 5 jaar.

Innovatiebox forfait

Het is mogelijk om te kiezen voor een vast percentage (forfait) van de winst dat mag worden ondergebracht in de innovatiebox. Deze versie van de innovatiebox is in het leven geroepen zodat het voor bedrijven met beperkte winsten en relatief weinig WBSO-activiteiten ook interessant is om gebruik te maken van de innovatiebox.

In dit forfait mag 25% van uw belastbare winst worden ondergebracht in de innovatiebox tot een maximum van € 25.000.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

De aanvraag is maatwerk. Desgewenst kunnen wij u met een ervaren fiscalist volledig begeleiden bij het optimaal aanvragen en toepassen van de innovatiebox.

Interesse in deze subsidie?