EUROSTARS SUBSIDIE

EUROSTARS SUBSIDIE

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Eurostars is een Europees financieringsprogramma. Het programma is bedoeld voor MKB-bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling mogelijk te maken met als doel de time-to-market van nieuwe technologiën te verkorten waardoor deze bedrijven sneller groeien in termen van omzet en medewerkers. 

Doelgroep

Het programma is specifiek gericht op MKB-bedrijven die tenminste 10% van hun omzet of van hun FTE’s aan toegepast onderzoek of experimentele ontwikkeling besteden. Voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met een partner uit tenminste één ander Eurostars-land. 

Omvang subsidie

Voor Nederland geldt een subsidiepercentage van 45% voor onderzoekswerkzaamheden en 35% voor ontwikkelwerkzaamheden. De maximale bijdrage per project bedraagt € 500.000 voor alle Nederlandse projectpartners samen.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Om voor subsidie in aanmerking te komen zijn twee stappen noodzakelijk. Eerst dient een full proposal te worden ingediend in Brussel. De tweede stap betreft de daadwerkelijke subsidieaanvraag in het eigen land. Dit kan alleen als het project in de eerste stap gerankt is.

Interesse in deze subsidie?