ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA)

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA)

4 oktober 2018

Doel van de regeling

De Energie Investeringsaftrek is een fiscale stimuleringsmaatregel, waarmee de Nederlandse overheid investeringen wil stimuleren in machines, apparaten en andere bedrijfsmiddelen die een energiebesparing opleveren en duurzaam zijn voor het milieu.

In aanmerking komen nieuwe bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen op de Energielijst voor dat betreffende jaar.

Daarnaast kunnen aanvragen worden ingediend worden voor generieke investeringen. Hierbij moet de energiebesparing per geïnvesteerde euro inzichtelijk gemaakt worden.

Doelgroep

Ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de Inkomsten- of Vennootschapsbelasting in Nederland.

Omvang subsidie

Met de EIA kan 45,5% (2021) van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen van de fiscale winst afgetrokken worden, bovenop de gebruikelijke afschrijving.  Hierdoor hoeft er minder Inkomsten- of Vennootschapsbelasting betaald te worden.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Aanvragen moeten worden ingediend binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichtingen.

Interesse in deze subsidie?