DEMONSTRATIE ENERGIE INNOVATIE (DEI+)

DEMONSTRATIE ENERGIE INNOVATIE (DEI+)

7 juli 2020

Doel van de regeling

Het doel van de regeling Topsector energieprojecten is het stimuleren van energie- en klimaatinnovaties met een nadruk op CO2-reductie. 

Subsidiabele thema’s binnen de DEI+ regeling voor Circulaire Economie:

Recycling van afval: nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen.

Hergebruik: hierbij draait het om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat door andere ondernemingen geproduceerd is.

Biobased grondstoffen: hierbij gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door grondstoffen van biotische oorsprong (biobased). Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten.

Doelgroep

Individuele ondernemingen.

Omvang subsidie

De subsidie bedraagt 25% tot 45% van de subsidiabele projectkosten. Dit percentage is afhankelijk van de omvang van de onderneming en het type project. De minimale subsidie bedraagt €125.000 en maximaal € 15.000.000 per project.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Tot en met 20 september 2020 kan subsidie worden aangevraagd voor kortlopende projecten voor Circulaire Economie.

Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Belangrijk daarbij is de slagingskans van de innovatie in de markt en maatschappij.

Interesse in deze subsidie?