OPERATIONEEL PROGRAMMA ZUID-NEDERLAND (OPZ) 'VALORISATIEVERMOGEN MKB-ONDERNEMINGEN'

OPERATIONEEL PROGRAMMA ZUID-NEDERLAND (OPZ) 'VALORISATIEVERMOGEN MKB-ONDERNEMINGEN'

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Het operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Het doel van dit programma is het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie.

De doelstelling van het onderdeel ‘Valorisatievermogen MKB-ondernemingen’ is het versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topclusters. Hiermee wordt bedoeld het omzetten van bestaande en nieuwe kennis en kunde naar nieuwe producten, processen of diensten.

Het project moet gericht zijn op een crossover tussen de drie internationale topsectoren:

-High Tech Systemen & Materialen;

-Chemie & Materialen;

-Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Ook een crossover tussen één internationale topsectoren en nationale topsector is mogelijk:

-Logistiek;

-Life Sciences & Health;

-Biobased;

-Maintenance.

Doelgroep

Individuele MKB-ondernemingen en samenwerkingsverbanden van één of meer ondernemingen of kennisinstellingen waarvan minimaal één MKB-onderneming. De deelnemers moeten gevestigd zijn in Noord-Brabant, Limburg of Zeeland.

Omvang subsidie

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000 voor individuele projecten.

Voor samenwerkingsverbanden geldt een percentage van 35% van de projectkosten tot een maximum van € 750.000. Bij een samenwerkingsverband moeten de projectkosten minimaal € 1.000.000 bedragen aangezien de subsidie niet wordt verstrekt indien de subsidie minder dan € 350.000 bedraagt.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Voor het onderdeel ‘Valorisatievermogen MKB-ondernemingen’ worden elk jaar nieuwe tenderdata bekendgemaakt.

Interesse in deze subsidie?