WBSO 2022: flexibelere aanvraagmogelijkheden

22 september 2021

Nieuw voor 2022 is dat overlappende periodes in de aanvragen mogelijk worden; elke WBSO aanvraag 2022 zal worden ingediend voor de periode van de eerstvolgende maand t/m december. Op de eerste aanvraag mogen per kalenderjaar maximaal 3 aanvullende aanvragen worden ingediend.

 

Daarnaast wordt de verrekening van de WBSO in de maandelijkse Loonheffingenaangiften flexibeler.

 

De subsidiepercentages (wegens Corona voor 2021 eenmalig verhoogd) komen weer terug op het niveau van 2020.

 

De afdrachtvermindering bedraagt in 2022:

 

32% (40% voor starters) over de totale S&O-kosten tot € 350.000. Over het meerdere geldt een percentage van 16%.

De totale S&O-kosten zijn de optelsom van de S&O-loonsom (S&O-uren x S&O-uurloon) en de overige S&O-kosten en –uitgaven.

 

Voor de bepaling van de hoogte van de overige S&O-kosten en -uitgaven kan de aanvrager, ongeacht het aantal S&O-uren dat men heeft, kiezen voor:

-een forfait van €10/uur voor de eerste 1800 S&O-uren en €4 voor het meerdere

of

-een schatting van de werkelijke kosten en uitgaven.