Verplichte mededeling van gerealiseerde WBSO 2023

21 februari 2024

Indien aan u een WBSO-beschikking is afgegeven over 2023, bent u verplicht een melding te doen aan RVO betreffende de gerealiseerde uren in dat jaar.

 

Als voor u naast WBSO loonkosten tevens overige S&O-kosten en -uitgaven zijn toegekend o.b.v. een schatting in plaats van het forfait, dan dient u ook een mededeling te doen van de gerealiseerde S&O-kosten/uitgaven in 2023.

 

Deze mededeling verzorgen wij graag voor u.

 

Indien u er voor kiest de mededeling naar RVO zelf te doen, let er dan op dat u dit juist en tijdig doet. Verkeerd of te laat indienen kan leiden tot een boete.