Verplichte mededeling van gerealiseerde WBSO 2017 (WBSO-uren en eventueel overige S&O-kosten/-uitgaven)

13 februari 2018

Verplichte mededeling van gerealiseerde WBSO 2017
(WBSO-uren en eventueel overige S&O-kosten/-uitgaven)

Indien aan u een WBSO-beschikking is afgegeven over 2017, bent u verplicht een melding te doen aan RVO betreffende de gerealiseerde uren in dat jaar.

Als voor u naast WBSO loonkosten tevens overige S&O-kosten en -uitgaven (voorheen RDA) zijn toegekend o.b.v. een schatting in plaats van het forfait, dan dient u ook een mededeling te doen van de gerealiseerde S&O-kosten/uitgaven in 2017.

Deze mededeling verzorgen wij graag voor u.

Indien u er voor kiest de mededeling naar RVO zelf te doen, let er dan op dat u dit juist en tijdig doet. Verkeerd of te laat indienen kan leiden tot een boete.