Prinsjesdag 2018

19 september 2018

Dinsdag 18 september was het prinsjesdag. Op deze derde dinsdag van september werden de miljoenennota en de rijksbegroting voor 2019 gepresenteerd. Hierbij de opvallendste punten.

WBSO ongewijzigd

De percentages en schijven blijven gelijk.

Budget MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) verhoogd

Het budget van de MIT regeling wordt verhoogd naar €40 miljoen per jaar.

Verlaging percentage EIA van 54,5% naar 45%

Het kabinet heeft besloten om het EIA-aftrekpercentage in het Belastingplan 2019 te verlagen van 54,5% naar 45%. Wel zal de EIA volgend jaar verbreed worden. Het budget voor de regeling blijft gelijk.

Percentages MIA blijven gelijk

De percentages van de MIA blijven gelijk. De lijst met investeringen die in aanmerking komen voor de MIA zal echter verbreed worden. Het budget voor de regeling wordt verhoogd met 8 miljoen euro.

Budget VAMIL wordt verlaagd

Het budget van de VAMIL regeling wordt met 8 miljoen euro verlaagd.

SDE+ wordt verruimd met middelen voor CO2-reductie

De regeling wordt uitgebreid met middelen voor CO2 reductie.