Nieuwe openstelling Operationeel Programma Zuid-Nederland ‘Valorisatievermogen mkb-ondernemingen’

16 april 2018

Het operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Het doel van dit programma is het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie.

Het onderdeel ‘Valorisatievermogen mkb-ondernemingen’ zal  van 1 juni tot en met 30 november 2018 open worden gesteld voor het indienen van aanvragen.

De doelstelling van dit onderdeel is het versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topclusters. Hiermee wordt bedoeld het omzetten van bestaande en nieuwe kennis en kunde naar nieuwe producten, processen of diensten.

Binnen dit onderdeel kan subsidie worden aangevraagd door individuele mkb-ondernemingen en samenwerkingsverbanden van één of meer ondernemingen of kennisinstellingen waarvan minimaal één mkb-onderneming.

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele projectkosten tot een maximum van € 250.000 voor individuele projecten. Voor samenwerkingsverbanden geldt een percentage van 35% van de subsidiabele projectkosten tot een maximum van € 750.000. Bij een samenwerkingsverband moeten de projectkosten minimaal € 1.000.000 bedragen aangezien de subsidie niet wordt verstrekt indien de subsidie minder dan € 350.000 bedraagt.

Bent u mkb-ondernemer en gevestigd in Zeeland, Noord-Brabant of Limburg en gaat u alleen of in samenwerking een innovatieproject uitvoeren dan is deze regeling wellicht interessant voor u!