Belastingplan 2021: verhoging WBSO subsidiepercentage eerste schijf.

15 september 2020

In verband met de COVID-19 crisis heeft het kabinet voor 2021 het budget voor de WBSO verhoogd met €157 miljoen tot €1.438 miljoen.

De WBSO percentage voor de eerste schijf wordt verhoogd naar 40% (50% voor starters).

De afdrachtvermindering bedraagt daarmee in 2021:

40% voor niet-starters (was 32%) en 50% voor starters (was 40%) over de totale S&O-kosten tot € 350.000. Over het meerdere geldt een percentage van 16%.

De totale S&O-kosten zijn de optelsom van de S&O-loonsom (S&O-uren x S&O-uurloon) en de overige S&O-kosten en –uitgaven.

Voor de bepaling van de hoogte van de overige S&O-kosten en -uitgaven kan de aanvrager, ongeacht het aantal S&O-uren dat men heeft, kiezen voor:

-een forfait van €10/uur voor de eerste 1800 S&O-uren en €4 voor het meerdere

of

-een schatting van de werkelijke kosten en uitgaven.