Belastingplan 2020: Wederom meer budget voor WBSO

18 september 2019

Het kabinet heeft voor 2020 het budget voor de WBSO verhoogd met €76 miljoen tot €1281 miljoen.

De WBSO percentages en het grensbedrag van 2019 worden voor 2020 gehandhaafd.

Nieuw is dat de aanvraagsystematiek wordt gewijzigd;

De uiterste indieningsdatum voor een WBSO aanvraag wordt de laatste dag voor de aanvang van de aanvraagperiode (was minstens 1 maand). Dit met uitzondering van aanvragen voor de periode vanaf januari. Deze dienen uiterlijk 20 december van het jaar daarvoor te zijn ingediend.

Tevens wordt het mogelijk maximaal 4 aanvragen per jaar in te dienen (was 3) met een minimum van 3 maanden per aanvraag.

De afdrachtvermindering bedraagt in 2020 dus 32% (40% voor starters) over de totale S&O-kosten tot € 350.000. Over het meerdere geldt een percentage van 14%.

De totale S&O-kosten zijn de optelsom van de S&O-loonsom (S&O-uren x S&O-uurloon) en de overige S&O-kosten en –uitgaven.

Voor de bepaling van de hoogte van de overige S&O-kosten en -uitgaven kan de aanvrager, ongeacht het aantal S&O-uren dat men heeft, kiezen voor:

-een forfait van €10/uur voor de eerste 1800 S&O-uren en €4 voor het meerdere

of

-een schatting van de werkelijke kosten en uitgaven.