Belastingplan 2019: WBSO

17 oktober 2018

Het kabinet heeft voor 2019 het budget voor de WBSO verhoogd met €42 miljoen tot €1,205 miljard.

 

De WBSO percentages en het grensbedrag van 2018 worden daarnaast gehandhaafd.

De afdrachtvermindering bedraagt in 2019 dus 32% (40% voor starters) over de totale S&O-kosten tot € 350.000. Over het meerdere geldt een percentage van 14%.

 

De totale S&O-kosten zijn de optelsom van de S&O-loonsom (S&O-uren x S&O-uurloon) en de overige S&O-kosten en –uitgaven.

 

Voor de bepaling van de hoogte van de overige S&O-kosten en -uitgaven kan de aanvrager, ongeacht het aantal S&O-uren dat men heeft, kiezen voor:

-een forfait van €10/uur voor de eerste 1800 S&O-uren en €4 voor het meerdere

of

-een schatting van de werkelijke kosten en uitgaven.