WBSO 2019

11 januari 2019

De afdrachtvermindering bedraagt in 2019 32% (40% voor starters) over de totale S&O-kosten tot en met € 350.000. Over het meerdere geldt een percentage van 16%.

 

De totale S&O-kosten zijn de optelsom van de S&O-loonsom (S&O-uren x S&O-uurloon) en de overige S&O-kosten en –uitgaven.

 

Voor de bepaling van de hoogte van de overige S&O-kosten en -uitgaven kan de aanvrager, ongeacht het aantal S&O-uren dat men heeft, kiezen voor:

-een forfait van €10/uur voor de eerste 1800 S&O-uren en €4 voor het meerdere

of

-een schatting van de werkelijke kosten en uitgaven.