LIMBURGMAKERS ADVIESPROJECT

LIMBURGMAKERS ADVIESPROJECT

4 oktober 2018

Doel van de regeling

LimburgMakers Adviesproject is een subsidie waarmee ondernemers in de maakindustrie externe deskundigheid kunnen inhuren. De subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet om de technische of economische haalbaarheid te onderzoeken, het toepassen van nieuwe technologieën of het ontwikkelen van een nieuw business model.

De externe dienstverlener kan een externe kennishouder zijn, zoals een zakelijk dienstverlener, een R&D-afdeling van een deskundig bedrijf, maar ook een kennisinstelling.

Doelgroep

MKB-ondernemers gerelateerd aan de maakindustrie, gevestigd in de provincie Limburg.

Omvang subsidie

Het subsidiepercentage bedraagt 50% van de kosten voor de inzet van een externe deskundige. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 10.000.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Deze subsidie kan via een tender worden aangevraagd. Sluitingsdata zijn 8 mei 2019 en 19 juni 2019.

Interesse in deze subsidie?