LIMBURGAGROFOOD KENNISTRAJECT

LIMBURGAGROFOOD KENNISTRAJECT

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Het doel van deze subsidie is het verbinden van WO- en HBO-kennisinstellingen in Limburg aan MKB bedrijven in de agrofoodsector om daarmee kennisuitwisseling te stimuleren. Samen met experts en studenten, specifiek voor de eigen onderneming.

Dit compacte kennistraject is dé efficiënte manier om verfrissende ideeën op te doen en tot een strategische verbetering te komen.

In een Kennistraject wordt typisch een vijftal ondernemers bijeen gebracht in een programma van één van de volgende Limburgse kennisinstellingen: Maastricht University, Fontys Hogeschool of HAS Hogeschool. De bedrijven, vertegenwoordigd door ten minste twee MT-leden per deelnemend bedrijf, volgen een cyclus van vijf masterclasses in een samenhangend programma rond het thema van het Kennistraject.

Doelgroep

MKB-ondernemers gerelateerd aan de Agrosector in de provincie Limburg.

Omvang subsidie

Het subsidiepercentage bedraagt 75% van de trajectkosten van maximaal € 10.000.

De exacte kosten en het startmoment zijn afhankelijk van het betreffende kennistraject.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Deze subsidie kan doorlopend in 2019 worden aangevraagd.

Interesse in deze subsidie?