LBDF IDEEËNFONDS

LBDF IDEEËNFONDS

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Het Ideeënfonds, van het Limburg Business Development Fonds, verschaft subsidies voor de toetsing van een pril idee op technologische en/of economische haalbaarheid – ‘proof of principle’.

LBDF beoordeelt de aanvraag op:

-Innovativiteit;

-Technische haalbaarheid;

-Marktpotentie;

-Economische haalbaarheid;

-Ondernemerschap.

Doelgroep

MKB-ondernemers gevestigd in de provincie Limburg, actief in een van sectoren:

Agrofood, Logistiek, High Tech Systems, Chemie & Materialen, Financieel administratief cluster, Life Sciences, Maakindustrie of Cross-overs tussen sectoren.

Omvang subsidie

Het subsidiebedrag is 35% van het totaal aan subsidiabele kosten. Met een minimum subsidiebedrag van € 15.000 en een maximum van € 50.000.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Deze subsidie kan doorlopend aangevraagd worden. De beoordelingscommissie komt meerdere keren bijeen.  Een schriftelijke oriëntatie dient vooraf aan de aanvraag ingediend te worden.

Terug
Interesse in deze subsidie?