LBDF IDEEËNFONDS

LBDF IDEEËNFONDS

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Het Ideeënfonds, van het Limburg Business Development Fonds, verschaft subsidies voor de toetsing van een pril idee op technologische en/of economische haalbaarheid – ‘proof of principle’.

LBDF beoordeelt de aanvraag op:

-Innovativiteit;

-Technische haalbaarheid;

-Marktpotentie;

-Economische haalbaarheid;

-Ondernemerschap.

Doelgroep

MKB-ondernemers gevestigd in de provincie Limburg, actief in een van sectoren:

Agrofood, Logistiek, High Tech Systems, Chemie & Materialen, Financieel administratief cluster, Life Sciences, Maakindustrie of Cross-overs tussen sectoren.

Omvang subsidie

Het subsidiebedrag is 35% van het totaal aan subsidiabele kosten. Met een minimum subsidiebedrag van € 15.000 en een maximum van € 50.000.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Deze subsidie kan doorlopend aangevraagd worden. De beoordelingscommissie komt meerdere keren bijeen.  Een schriftelijke oriëntatie dient vooraf aan de aanvraag ingediend te worden.

Interesse in deze subsidie?