HORIZON 2020 MKB-INSTRUMENT

HORIZON 2020 MKB-INSTRUMENT

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Horizon 2020 is een Europees programma.  Binnen dit programma is er een speciaal MKB-instrument. Het MKB-instrument (SME instrument) van Horizon 2020 ondersteunt het verkennen van nieuwe markten en het naar de internationale markt brengen van een nieuw product, proces of dienst.

 

Doelgroep

Het MKB-instrument is bedoeld voor internationaal georiënteerde innovatieve MKB-bedrijven die een nieuw product, dienst of proces naar de markt willen brengen.

Voor het achterhalen van de technische en economische haalbaarheid van een project kan er subsidie voor een haalbaarheidsstudie (fase 1) aangevraagd worden. Deze fase richt zich vooral op ondernemers die de Europese markt willen verkennen voor het opschalen van hun innovatie.

Tevens is er subsidie voor het uitvoeren R&D- / demonstratieprojecten (fase 2). Deze fase richt zich vooral op innovatieve bedrijven die willen opschalen en een nieuw product, proces of dienst naar de Europese markt willen brengen.

 

Omvang subsidie

Voor haalbaarheidsstudies bedraagt de subsidie een vast bedrag van € 50.000 per project. Voor fase 2 betreft de subsidie € 500.000 tot € 2,5 miljoen per project (70% van de projectkosten).

 

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Aanvragen kunnen continu ingediend worden.

Interesse in deze subsidie?