DEMONSTRATIE ENERGIE INNOVATIE (DEI)

DEMONSTRATIE ENERGIE INNOVATIE (DEI)

4 oktober 2018

Doel van de regeling

Het doel van de regeling Topsector energieprojecten is het stimuleren van energie-innovaties. 

Het doel van de module Demonstratie Energie Innovatie is het demonstreren van energie-innovaties die leiden tot energiebesparing of die het gebruik van of

de opwekking van duurzame energie stimuleren.

Projecten moeten technologieën bevatten die potentie hebben voor versterking van de Nederlandse economie wat betreft omzet, werkgelegenheid en export.

Bij projecten op het gebied van energie-efficiëntie gaat het er om dat de onderneming die subsidie aanvraagt door investeringen minder energie gaat verbruiken binnen (het productieproces van) zijn onderneming.

Bij projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen kan er subsidie worden aangevraagd voor projecten aangaande investeringen in de volgende hernieuwbare energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische, hydrothermische geothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas.

Doelgroep

Individuele ondernemingen of samenwerkingsverbanden. Een samenwerkingsverband moet uit minimaal één onderneming bestaan.

Omvang subsidie

De subsidie bedraagt 25% tot 70% over de meerkosten ten opzichte van de referentiesituatie. Dit percentage is afhankelijk van de omvang van de onderneming en het type project. De maximale subsidie bedraagt € 6.000.000 per project.

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

De regeling staat open van 1 mei 2018 tot en met 23 oktober 2018 en betreft een tender. Aanvragen in het kader van deze regeling worden gerangschikt, waarbij de beste projecten subsidie krijgen.

Terug
Interesse in deze subsidie?