Interreg VA Euregio Maas-Rijn

Interreg VA Euregio Maas-Rijn

12 november 2018

Doel van de regeling

Het doel van Interreg VA Euregio Maas-Rijn is het ondersteunen van de Euregio Maas-Rijn tot een technologische topregio met concurrerende economie.

 

Doelgroep

Privaatrechtelijke rechtspersonen uit 2 verschillende lidstaten uit het programmagebied die grensoverschrijdend samenwerken op 1 van de prioriteitsassen.

De totale subsidiabele kosten van het project moeten minimaal € 200.000 bedragen.

 

Projecten moeten betrekking hebben op een van onderstaande prioriteitsassen :

 

Innovatie

Binnen prioriteit Innovatie wordt gekeken naar samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen waarbij slim en duurzaam hoog in het vaandel staat.

In deze regio liggen kansen voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van chemie, automotive, food-, bio-, en lifesciences, cleantech energie, ICT, medische technologie, elektrotechniek, logistiek, materialen en ‘smart services’.

 

Economie

Bij prioriteit Economie wordt gekeken naar samenwerkingsprojecten waarbij nieuwe markten veroverd kunnen worden zoals ICT en vernieuwend werken of hulp geboden kan worden aan nieuwe middelgrote en kleine ondernemingen. Door globalisering en internationalisering staat het concurrentievermogen van het bedrijfsleven onder druk. Deze regeling wil het concurrentievermogen versterken en de grensoverschrijdende regio promoten als vestigingslocatie voor bedrijven.

 

Sociale inclusie en opleiding

Met sociale inclusie en opleiding wordt bedoeld dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Dat niemand wordt uitgesloten. Goed onderwijs en voldoende geschikte banen zijn belangrijk. Onderwijs en scholing biedt nieuw perspectief op sociale participatie en een baan. Voor een gezonde arbeidsmarkt moet het onderwijs goed aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven. Samenwerking op euregionaal niveau is noodzakelijk om de juiste synergie te bereiken. Om de hoge levenskwaliteit van haar bewoners te behouden worden projecten met deze prioriteit in de Euregio gewaardeerd, zodat burgers zich goed (blijven) voelen.

 

Omvang subsidie

Het subsidiebedrag is 50% van het totaal aan subsidiabele kosten.  Soms is aanvullende subsidiering mogelijk vanuit provincies of rijksoverheid. Projecten hebben veelal een omvang vanaf € 400.000.

 

Aanvraagtijdvak en toekenningsprocedure

Deze subsidie kan gedurende openstelling aangevraagd worden, waarbij de aanvraag diverse stadia kent.  Conceptaanvragen kunnen tot 14 januari 2019, 16.00 uur ingediend worden. Definitieve aanvragen kunnen van 16 april tot 11 juni 2019, 16.00 uur ingediend worden.